Zasady ochrany osobných údajov

Informacyjny obowiązek operatora

Informowanie dotkniętych osób o przetwarzaniu i dostarczaniu danych osobowych do operacji przetwarzania przez rządowy urząd Republiki Słowackiej
zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27. April 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / EC
Rozporządzenie (UE) 2016 / 679 Parlamentu Europejskiego i Rady 27. April 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, uchylające dyrektywę 95 / 46 / WE ustanawia obowiązek podmiotu dostarczania podmiotowi danych informacji na temat celu przetwarzania danych osobowych, dla których przeznaczone są jego dane osobowe, gdy dane osobowe nie są uzyskiwane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Informacje te muszą zostać przekazane osobie, której dane dotyczą, najpóźniej w momencie uzyskania jego danych osobowych lub w odpowiednim czasie, w sposób jasny i zrozumiały oraz w taki sposób, aby mógł on rzeczywiście znać i rozumieć informacje.
Operator: IBL sro a IBL PTS k.s.
adres: Záhradná 334 / 7 058 01 Gánovce
Osoba odpowiedzialna: Stanislav Bafia
E-mail: info@ibl-pts.sk

 

Dane kontaktowe Biura Ochrony Prywatności

Adres: Biuro Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, 12 820, 07 27
Konsultacje dotyczące prywatności telefonu: wtorek i czwartek 8: 00 - 15: 00 + 421 2 323 132 e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Porady dotyczące praw osób, których dane dotyczą

Operator w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia rzetelnego i przejrzystego przetwarzania informuje osoby, których dane dotyczą:
 • prawo do żądania od operatora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby oraz prawa do poprawienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
 • prawo do przenoszenia,
 • prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie bez uszczerbku dla legalności przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jego cofnięciem
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru
 • prawo do uzyskania informacji, czy podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym lub umownym lub wymogiem koniecznym do zawarcia umowy, bez względu na to, czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania danych osobowych, oraz ewentualne konsekwencje braku dostarczenia takich danych;
 •  prawo do uzyskania informacji, z którego źródła pochodzą ich dane osobowe, jeżeli nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą, lub czy dane pochodzą z publicznie dostępnych źródeł
 • prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, że ​​dotyczące go dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, ma prawo dostępu do takich danych osobowych i następujących informacji:
 • a. cel przetwarzania;
 • b. kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
 • c. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • d. jeśli to możliwe, spodziewany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ich ustalenia;
 • e. istnienie prawa do wymagania od operatora sprostowania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • f. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
 • g. jeśli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje dotyczące ich źródła;

Oświadczenie o prywatności (gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych)


Wprowadzenie

Dostawcą tej witryny (domeny) www.ibl-pts.sk jest IBL PTS k.s, zwanego dalej „my”, „nas” lub „nasz”.
To gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych („Oświadczenie o ochronie prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób chronimy dane odwiedzających uzyskane za pośrednictwem tej witryny internetowej (zgodnie z definicją poniżej). Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie konkretnej strony internetowej.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z tej witryny, skorzystaj z linku info@ibl-pts.sk
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Jako użytkownik nie musisz podawać żadnych danych osobowych podczas korzystania z tej witryny. Ta strona internetowa może jednak gromadzić dane osobowe, które użytkownicy dobrowolnie podają w określonym celu. W takim przypadku (tj. Jeśli witryna zawiera system lub aplikację, która jest używana do przetwarzania danych osobowych w określonym celu, np. Rekrutacja), odpowiedni administrator danych osobowych zażąda zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. ochrona danych osobowych i / lub odpowiednie informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zostaną dostarczone przed lub po zebraniu lub przetworzeniu jakichkolwiek danych osobowych.
Niniejsza strona internetowa nie gromadzi ani nie przetwarza określonych kategorii danych osobowych (poufnych danych osobowych).

Informacje o wydarzeniach internetowych i sygnałach nawigacyjnych

Ta strona zbiera informacje o dzienniku, w tym adres IP, typ przeglądarki, język, czas dostępu i odsyłający adres internetowy.

Media społecznościowe

Niniejsza Witryna może zawierać linki do aplikacji lub usług społecznościowych, które umożliwiają udostępnianie treści innym osobom (łącznie „Aplikacje mediów społecznościowych”). Wszelkie dane osobowe lub inne dane przesyłane do dowolnej aplikacji Social Media mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez innych użytkowników Aplikacji społecznościowych, z niewielką lub żadną kontrolą nad tymi innymi użytkownikami. Z tych powodów nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie, niewłaściwe użycie lub inne nieautoryzowane przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji przesyłanych do dowolnej aplikacji Social Media przez innych użytkowników.

Zabezpieczanie informacji

Stosujemy standardy bezpieczeństwa technicznego i operacyjnego dla wszystkich danych dostarczanych przez odwiedzających za pośrednictwem tej strony internetowej przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności

Możemy według naszego uznania modyfikować lub uzupełniać niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności od czasu do czasu. W przypadku zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności będzie ono obowiązywać w stosunku do Ciebie i Twoich danych od tego dnia. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, aby zobaczyć, jak chronimy Twoje dane.

Prywatność dzieci

Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia ochrony prywatności dzieci w interaktywnym świecie Internetu. Ta strona internetowa nie jest tworzona ani celowo kierowana do dzieci w wieku 18. Naszym celem nie jest gromadzenie i przechowywanie danych dotyczących osób młodszych niż 18 od lat.

Kto może

 Adres naszej strony internetowej to: https://new.ibl-pts.sk.

Uwagi

Kiedy odwiedzający stronę internetową zostawia komentarz na stronie, zbieramy dane, które są wyświetlane w formularzu komentowania, a także adres IP użytkownika i agenta użytkownika przeglądarki w celu ochrony przed spamem.

Anonimowy łańcuch utworzony na podstawie Twojego adresu e-mail (tzw. hash) może zostać dostarczony przez usługę Gravatar w celu sprawdzenia, czy z niej korzystasz. Politykę prywatności usługi Gravatar można znaleźć pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu Twojego komentarza obok treści Twojego komentarza zostanie wyświetlone Twoje zdjęcie profilowe.

Multimedialne

Przesyłając obrazy na stronę internetową, należy unikać przesyłania zdjęć z danymi lokalizacji EXIF ​​​​GPS. Odwiedzający stronę internetową mogą pobierać i wyświetlać dowolne dane lokalizacji z obrazów.

Pliki cookies

Dodając komentarz na naszej stronie, możesz wyrazić zgodę na zapisanie w plikach cookies Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz strony internetowej. Jest to dla Twojej wygody, abyś nie musiał ponownie wpisywać swoich danych przy dodawaniu kolejnego komentarza. Te pliki cookie są ważne przez określony czas.

Jeśli odwiedzasz naszą stronę rejestracyjną, przechowujemy tymczasowe pliki cookie, aby określić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Te pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych, ale są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Kiedy się logujesz, ustawiamy kilka plików cookie, aby zapisać Twoje dane logowania i ustawienia wyświetlania. Pliki cookie logowania są ważne przez dwa dni, a ustawienia wyświetlania przez rok. Jeśli wybierzesz opcję „zapamiętaj”, Twój login będzie ważny przez dwa tygodnie. Po wylogowaniu się z konta pliki cookie są usuwane.

Podczas edytowania lub publikowania artykułu w Twojej przeglądarce zostaną zapisane dodatkowe pliki cookie. Te pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych, a odnoszą się tylko do identyfikatora artykułu, którym zarządzasz. Pliki są ważne przez 1 dzień.

Osadzone treści z innych stron internetowych

Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, zdjęcia, artykuły itp.). Osadzone treści z innych stron będą zachowywać się tak samo, jak gdyby odwiedzający odwiedził inną stronę internetową.

Witryny te mogą gromadzić dane osobowe na Twój temat, wykorzystywać pliki cookie, umieszczać śledzenie stron trzecich i monitorować Twoją interakcję z osadzonymi treściami, w tym śledzenie Twojej interakcji z osadzonymi treściami, jeśli masz konto w danej witrynie i jesteś zalogowany.

Komu udostępniamy Twoje dane

Jeśli poprosisz o zresetowanie hasła, Twój adres IP zostanie zawarty w wiadomościach e-mail dotyczących resetowania hasła.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

 Podczas dodawania komentarza komentarz i jego metadane są przechowywane osobno. Dzięki temu możemy automatycznie rozpoznawać i zatwierdzać wszelkie powiązane komentarze bez konieczności trzymania przez moderatora.

W przypadku użytkowników, którzy zarejestrują się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy istnieją), zapisujemy również dane osobowe, które podają w swoim profilu użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą przeglądać, zarządzać lub usuwać swoje dane osobowe w dowolnym momencie (z wyjątkiem prośby użytkownika). Administratorzy witryny sieci Web mogą również wyświetlać te informacje i zarządzać nimi.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?

Jeśli masz konto w tej witrynie lub dodałeś tutaj komentarz, możesz poprosić o wyeksportowanie przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, w tym danych, które nam przekazałeś. Możesz również zażądać usunięcia danych osobowych. Są to tylko te dane, które musimy o Tobie przechowywać ze względów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Gdzie są wysyłane Twoje dane?

Komentarze odwiedzających można kontrolować za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.