Jaki jest okres gwarancji na towar?

Okres gwarancji na towar wynosi dwa lata od daty sprzedaży, chyba że producent wyraźnie zaznaczy inaczej. Wybrane produkty objęte są gwarancją od dnia instalacji przez profesjonalnego certyfikowanego technika, nie później jednak niż 30 dni przed zakupem.